Muziekmiddag Mare Nostrum

Driemaandelijks op zondag 14.00-17.00 uur. Eerstvolgend: 5 oktober.